Litvínov

 

Die erste Erwähnung von Litvínov (Oberleutensdorf) stammt aus dem Jahre 1352, wenngleich diese Gemeinde sicher schon früher entstanden sein dürfte. Litvínov spielte stets eine wichtige Rolle in diesem Gebiet und besaß bereits im 14. Jahrhundert eine Pfarrkirche. Damals fungierte der Ort als Versorger mit Produkten aller Art für den sich entwickelnden Silberbergbau im Erzgebirge.

Litvinov
Kirche des heiligen Erzengels Michael
im Herzen der Altstadt
Foto: W. Dathe

Ein wichtiger Handelsweg, auf dem auch Salz transportiert wurde, verband Most mit Litvínov am Fuße des Erzgebirges und führte weiter zum Schwartenberg, dann über Neuhausen bis nach Sayda.  Entlang der Wege sorgten Wirtshäuser für Salzsaumer und Händler.

Litvínov entstand an der Kreuzung der am Fuße des Erzgebirges liegenden Wege auf der Achse Kopisty, Lipětín, Litvínov, Hora Svatého Václava (später Klíny), Neuhausen und Sayda. Wirtschaftliche Bedeutung erlangte Litvínov erst nach der 1715 von Graf Jan Josef Waldstein (Wallenstein) gegründeten für Europa hinsichtlich Qualität einmaligen Tuchmanufaktur. Im gleichen Jahr erhob Kaiser Karl VI. Horní Litvínov zum Markt mit Siegelrecht und Jahrmarktprivileg.

Stadtrecht erwarb Litvínov 1852, nachdem Holzverarbeitung und Baumwollindustrie dem Ort zur Geltung verhalfen. Die industrielle Entwicklung der Stadt setzte erst mit dem Abbau der Braunkohle seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ein. Heute ist Litvínov eine moderne Industriestadt mit historischem Stadtkern, Jugendstilhäusern, Waldsteiner Schloss und reizvoller Umgebung.

Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. (Partnerschaftsverein Litvínov)

Litvínov

 

Die erste Erwähnung von Litvínov (Oberleutensdorf) stammt aus dem Jahre 1352, wenngleich diese Gemeinde sicher schon früher entstanden sein dürfte. Litvínov spielte stets eine wichtige Rolle in diesem Gebiet und besaß bereits im 14. Jahrhundert eine Pfarrkirche. Damals fungierte der Ort als Versorger mit Produkten aller Art für den sich entwickelnden Silberbergbau im Erzgebirge.

Litvinov

Ein wichtiger Handelsweg, auf dem auch Salz transportiert wurde, verband Most mit Litvínov am Fuße des Erzgebirges und führte weiter zum Schwartenberg, dann über Neuhausen bis nach Sayda. Entlang der Wege sorgten Wirtshäuser für Salzsaumer und Händler.

Litvínov entstand an der Kreuzung der am Fuße des Erzgebirges liegenden Wege auf der Achse Kopisty, Lipětín, Litvínov, Hora Svatého Václava (später Klíny), Neuhausen und Sayda. Wirtschaftliche Bedeutung erlangte Litvínov erst nach der 1715 von Graf Jan Josef Waldstein (Wallenstein) gegründeten für Europa hinsichtlich Qualität einmaligen Tuchmanufaktur. Im gleichen Jahr erhob Kaiser Karl VI. Horní Litvínov zum Markt mit Siegelrecht und Jahrmarktprivileg.

Stadtrecht erwarb Litvínov 1852, nachdem Holzverarbeitung und Baumwollindustrie dem Ort zur Geltung verhalfen. Die industrielle Entwicklung der Stadt setzte erst mit dem Abbau der Braunkohle seit den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts ein. Heute ist Litvínov eine moderne Industriestadt mit historischem Stadtkern, Jugendstilhäusern, Waldsteiner Schloss und reizvoller Umgebung.

Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. (Partnerschaftsverein Litvínov)

Litvínov

 

První písemná zmínka o Horním Litvínovu (Oberleutensdorf) pochází z roku 1352, i když osídlení zde mohlo být jistě už i dříve. Litvínov hrál vždy důležitou roli v této oblasti a měl už ve 14. století farní kostel. Tehdy zásoboval rozvíjející se hornictví v Krušných horách výrobky všeho druhu. Důležitá obchodní cesta, po které byla přepravována mj. také sůl, spojovala Most s Litvínovem na úpatí Krušných hor a vedla dále na horu Schwartenberg, pak přes Neuhausen až do Saydy.

Litvinov

Tato přepravní trasa byla velmi náročná.

Bylo nutné překonávat velké výškové rozdíly a jiné nástrahy na trase přes krušnohorský hřeben. Podél cest stály hostince, v nichž našli soumaři se solí a ostatní kupci zázemí. Jeden takový se nacházel v blízkosti zámečku v Janově, dnes místní části Litvínova. Litvínov vznikl na křižovatce cest ležících na úpatí Krušných hor na ose Kopisty, Lipětín, Litvínov, Hora Svatého Václava (později Klíny),

Neuhausen a Sayda. Výrazného hospodářského významu dosáhl Litvínov teprve po roce 1715, kdy hrabě Jan Josef Valdštejn založil manufakturu na výrobu sukna, nejkvalitnější a jedinečnou v Evropě. V témž roce povýšil císař Karel VI. Horní Litvínov na městys s právem užívat pečeť a konat výroční trhy. Městská práva získal Litvínov v roce 1852. V té době mu ke zvýšení významu dopomo-hl rozvoj dřevozpracující a bavlnářské produkce. Průmyslový vzestup nastal až s rozvojem dobývání hnědého uhlí od 80. let 19. století.Dnes je Litvínov moderní průmyslové město s historickým městským jádrem, domy ve stylu secese, zámkem Valdštejnů a malebným okolím.

Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. (Partnerschaftsverein Litvínov)